Hvem er Børneeksperterne?

 

UNICEF Danmark nedsatte i 2004 sit eget Børneekspertpanel. I 2015 har vi dog valgt at nedlægge panelet og søge børns deltagelse i debatten om børns rettigheder andre steder. 

Panelet består ved udgangen af 2014 af ti børn, der er eksperter i at være børn, to ungdomskoordinatorer og fire voksne, der hver især er eksperter på områder, der vedrører børns liv. Børneekspertpanelet bidrager til UNICEF Danmarks arbejde for at sikre børn deres rettigheder ifølge Børnekonventionen.

Sophie Worrall
Født i 1996
Formand for UNICEF Danmarks Børneekspertpanel

Hvad er det vigtigste i barndommen?
Hvis man vågner op hver morgen og tænker på, hvordan man skal klare sig igennem dagen, så kommer man ikke langt. Om det så er et barn her fra Danmark, der bliver mobbet, eller en børnesoldat i Afrika. Så tryghed er det allervigtigste. En anden vigtig ting er forståelsen af, at man som barn skal have det sjovt. Der er masser af ting at bekymre sig om, når man vokser op, så man skal have lov til at være barn, inden det er for sent.

Hvad kan man gøre for at forbedre børns vilkår?
Jeg tror, det er vigtigt at starte i nærområdet. Jeg har for eksempel tænkt mig at holde oplæg om børns problemer på min skole. Jeg tror, der er mange danskere, der ikke er klar over, at problemerne eksisterer. Og så længe folk ikke er klar over, at der er et problem, er det svært at arbejde med dem.

Eva Krarup Hatt
Født i 1995
Næstformand for UNICEF Danmarks Børneekspertpanel

Hvad er det vigtigste i barndommen?
Det vigtigste i barndommen er, at have nogle, der holder af én, og som bekymrer sig om, om man har det godt. Jeg synes også, at det er vigtigt, at gå i skole. Der har man venner, og man får en uddannelse.

Hvad kan man gøre for at forbedre børns vilkår?
Jeg tror, at der er mange børn i Danmark, der ikke kender til deres rettigheder. Derfor kan man øge opmærksomheden omkring Børnekonventionen ved for eksempel at holde foredrag eller skrive om det på nettet.

Minna Søe
Født i 1994
Ungdomsfacilitator i UNICEF Danmarks Børneekspertpanel

Hvad er det vigtigste i barndommen?
Det vigtigste i barndommen, synes jeg, er at få lov til at lege og være barn. Leve i en tryg familie, der giver én kærlighed, viser respekt og ikke stiller for store krav til én. Få mad på bordet og have muligheder for at lære og gå i skole, så man senere i livet kan få en uddannelse og klare sig på egen hånd.

Hvad kan man gøre for at forbedre børns vilkår?
Opfordre folk og regeringer til at give penge til UNICEF, så alle de fattige børn rundt om i verden ikke længere skal sulte eller udsættes for børnearbejde, men derimod bare lege og være børn. Alle har ret til at leve trygt, komme i skole og have gode venner.

Esben Idorn Nørlund
Født i 1999

Hvad er det vigtigste i barndommen?
Det vigtigste er, at børn har en dejlig tryg familie og masser af venner. Alle børn skal have en mor og far, som elsker dem. Det er også meget vigtigt, at børn kan komme ud og lege. Det er også vigtigt, at barnet har venner i skolen, som kan hjælpe med at gøre skolen til noget, man har lyst til at gå i hver dag. Skolen er meget vigtig, fordi børn skal have en god uddannelse.

Hvad kan man gøre for at forbedre børns vilkår?
Vi er nødt til at gøre samfundet mere opmærksom på, hvad børns rettigheder er, og hvad de betyder for os. En ide kunne være at gøre Børnekonventionen til noget fast, man skal have i ens skoleforløb. Børn skal også vide, at der er børn som ikke har det lige så godt, som dem selv.

Daniella Alexandra Brinksten
Født i 2000

Hvad er det vigtigste i barndommen?
-At børn føler sig trygge i deres hverdag og har det godt i skolen. Det er også meget vigtigt, at børn har nogle venner, som de kan betro sig til. Det er meget vigtigt, at man har nogen, man har tiltro til. Det er også vigtigt, at børn bliver opfostret i et godt miljø, og at de ikke bliver mobbet. Ellers bliver det meget hårdt mentalt for barnet. Børn skal også lære, at de skal være dem selv og ikke bare gøre, hvad de andre gør. De skal kunne udtrykke deres identitet og blive respekteret for det.

Hvad kan man gøre for at forbedre børns vilkår?
-Man kan sørge for, at Børnekonventionen bliver spredt godt ud. Som UNICEFs børneeksperter kan vi besøge forskellige skoler, hvor vi kan lave fremlæggelser om børns rettigheder og fortælle om Børnekonventionen.  

Mette Habekost
Født i 1998

Hvad er det vigtigste i barndommen?
Jeg synes, at en af de vigtigste ting er, at man er sig selv. Barndommen er den tid, hvor man udvikler sig mest, og det er vigtigt, at man udvikler sig til at blive, som man helst vil være. Det er vigtigt, at man kan føle sig tryg, og at man kan være stolt af, hvem man er, og hvad man opnår. Man skal nyde at være barn, mens det varer – smile, lege, grine og have det sjovt og måske endda vigtigst af alt: Man skal have nogen at dele de dejlige stunder med. Ofte kan nærvær og tryghed betyde meget mere end selve oplevelsen.

Hvad kan man gøre for at forbedre børns vilkår?
Jeg synes, at det er utrolig vigtigt, at man gør både børn og voksne opmærksomme på børnerettighederne. Det kan blandt andet gøres ved, at børnekspertpanelet skriver artikler til aviserne eller holder oplæg på skoler. Jeg synes desuden, at det skulle gøres obligatorisk at blive undervist i børnerettigheder.
Generelt mener jeg, at man skal hjælpe, der hvor man kan. Man kan blandt andet starte ved at øge børnenes indflydelse i sager, der omhandler dem selv. 

Frauke Hain Sognstrup
Født i 1998

Hvad er det vigtigste i barndommen?
Det vigtigste i barndommen er, at man har støtte med hjemmefra, og at man bliver elsket ubetinget. At man har mulighed for at komme i skole og lære, og at man har ret til fritid til at gøre, hvad man holder af, hvad enten det er at spille fodbold, tegne eller lege med sine venner. Det er også essentielt for børn, at de bliver oplyst om deres rettigheder, så de ved, at de har krav på nogle helt grundlæggende ting som at komme i skole og blive beskyttet mod overgreb og børnearbejde. Men også, at børn har ret til at lege og til at være sig selv.

Hvad kan man gøre for at forbedre børns vilkår?
Man skal oplyse børn om deres rettigheder gennem undervisningen i skolerne. Man kan ikke bare gå ud fra, at det er en selvfølge for alle børn, at de kender deres rettigheder. Derfor skal det være en del af skolens undervisning.  

Gustav B. Ovdal
Født i 1999

Hvad er det vigtigste i barndommen?
Jeg synes noget af det vigtigste er, at man føler, at man bliver behandlet fair ligegyldigt, hvor i verden man befinder sig. At man kan føle sig tryg. Og det er jo noget, der er helt basalt, som gælder for børn i hele verden, at man har nogle forældre, der ikke drikker og som kan tage sig af én, at man ved at man kan komme igennem dagen uden hele tiden at tænke på, hvor man ikke skal gå hen, hvis man ikke vil have prygl, at man ved, at man kan få hjælp, hvis man bliver syg, at man ved, at man altid kan få et tag over hovedet.
En ting til der er vigtig er, at børn kan gå i skole og lære. Hvis ikke man ikke kan komme til at gå i skole, kan man hverken lære, så man kan få et job senere i livet, eller blive stimuleret socialt, og det kan jo lede ud i ensomhed, depressioner og i værste tilfælde selvmord.

Hvad kan man gøre for at forbedre børns vilkår?
Man kan jo oplyse om dem. F.eks. gennem undervisningen i folkeskolen, men man kan også snakke om det i børnehaven og på gymnasiet, så alle børn i alle aldre lærer om Børnekonventionen. Jeg synes, det skulle være obligatorisk, at alle børn havde i hvert fald nogle ugers forløb om Børnekonventionen. Der er nemlig alt for få, der ved noget om den - og det må vi jo se at gøre noget ved! 

Rebekka Trier Kær
Født i 2000

Sara Schjødt Kjær
Født i 1998

Hvad er det vigtigste i barndommen?
Det vigtigste for børn er, at de får lov til at have et frirum med tryghed og omsorg, hvor de kan leve og udvikle sig uden bekymringer for deres eget liv.
Børn skal vokse op i et miljø, hvor de kan lege, bruge deres fantasi og blive respekteret for hvem de er. Og så skal de have en tryg familie og adgang til god uddannelse.

Hvad kan man gøre for at forbedre børns vilkår?
Jeg tror, at det er vigtigt med oplysning. Mange børn kender slet ikke deres rettigheder, så det er et essentielt sted at starte for også at kunne give dem en stemme, når det kommer til afgørelser, der vedrører dem.
Desuden er det også vigtigt at fortælle om de problematikker, der foregår ude i verden og opfordre folk til at støtte arbejdet for børns rettigheder og vilkår.
Ekspertpanelet kan hjælpe ved at holde oplæg på skoler, lave spændende aktiviteter for børn og unge samt møde dem på internettet for på den måde at øge deres bevidsthed om børnerettighederne.